Projekty

Název projektu: Řekni a já ti pomůžu 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68./0.0./0.0/17_045/0000853 

Realizace projektu: 1.7.2018 - 31.8.2019

Investiční prioritou je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Realizace projektu přispěje k sociální soudružnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Zároveň v rámci intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem jim bude dodán vyšší pocit jistoty v komunikaci s vrstevníky a pedagogy.

V rámci projektu jsme schopni podpořit 50% dětí školy a jejich rodičů. To vše právě za podpory "Dvojjazyčného asistenta" a "Intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Dne 27.8.2018 se uskutečnilo Odborně tematické setkání, kde účastníci spolu s organizátorem setkání a odborníkem plánovali aktivity pro děti s OMJ. Řešili se témata pro doučování ČJ a individuální zaměření dvojjazyčného asistenta.

Dne 12.8.2019 proběhlo Komunitně osvětové setkání s multikulturním zaměřením. 

Dne 22.8.2019 se uskutečnilo Odborně tematické setkání, kde účastníci byli seznámeni organizátorem setkání a odborníkem o výsledcích projektu. Byla jim popsána a analyzována práce dvojjazyčného asistenta a byli seznámeni s výsledky v rámci vzdělávání intenzivního kurzu ČJ pro děti.

Název projektu: Řekni a já ti pomůžu 2

Registrační číslo projektu: Název projektu: Řekni a já ti pomůžu 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68./0.0./0.0/17_045/0000853

Realizace projektu: 1.9.2019- 31.1.2021

Investiční prioritou je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Realizace projektu přispěje k sociální soudružnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Zároveň v rámci intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem jim bude dodán vyšší pocit jistoty v komunikaci s vrstevníky a pedagogy.

V rámci projektu jsme schopni podpořit 50% dětí školy a jejich rodičů. To vše právě za podpory "Dvojjazyčného asistenta" a "Intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.Realizace projektu: 1.9.2019-31.1.2021

Investiční prioritou je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Realizace projektu přispěje k sociální soudružnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Zároveň v rámci intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem jim bude dodán vyšší pocit jistoty v komunikaci s vrstevníky a pedagogy.

V rámci projektu jsme schopni podpořit 50% dětí školy a jejich rodičů. To vše právě za podpory "Dvojjazyčného asistenta" a "Intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.