Projekty

Název projektu: Chůvička pro nejmenší

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009012  

Realizace projektu: 1.9.2018 - 31.8.2020

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a omezování prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům.

V rámci projektu se využívá nová funkce "CHŮVY", která je nápomocna především dvouletým dětem. Ať už pro zvládnutí adaptace či dopomoc s denními činnostmi v rámci MŠ.


Název projektu: Řekni a já ti pomůžu 2

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001519

Realizace projektu: 1.9.2019- 31.1.2021

Investiční prioritou je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Realizace projektu přispěje k sociální soudružnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Zároveň v rámci intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem jim bude dodán vyšší pocit jistoty v komunikaci s vrstevníky a pedagogy.

V rámci projektu jsme schopni podpořit 50% dětí školy a jejich rodičů. To vše právě za podpory "Dvojjazyčného asistenta" a "Intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.Realizace projektu: 1.9.2019-31.1.2021

Investiční prioritou je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Realizace projektu přispěje k sociální soudružnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Zároveň v rámci intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem jim bude dodán vyšší pocit jistoty v komunikaci s vrstevníky a pedagogy.

V rámci projektu jsme schopni podpořit 50% dětí školy a jejich rodičů. To vše právě za podpory "Dvojjazyčného asistenta" a "Intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.