O MÁJE

Jsme soukromá mateřská škola určená pro děti od 2 do 7 let.


Co od nás můžete očekávat?

 • rodinnou atmosféru
 • nízký počet dětí
 • opravdu individuální, citlivý a lidský přístup
 • nepotrpíme si na "paní učitelko" - jsme rády, když nás děti oslovují jménem
 • profesionální tým
 • integraci dětí s odlišným mateřským jazykem
 • integraci handicapovaných dětí
 • logopedii
 • pestrý program: výlety, divadla, kina, výstavy, bruslení, 
 • zájmové kroužky: výtvarný a tělovýchovný, plavání, angličtina metodou Wattsenglish, hipoterapii
 • možnost individuálního stravování: bezlepkové, dietní
 • víkendový provoz
 • Hajánky (spinkání dětí ve školce přes noc)
Další informace jsou k dispozici v sekci "O nás".

Podívejte se také na ohlasy rodičů.


Jak vypadá den u nás ve školce:


6:30 - 8:45   Příchod dětí, spontánní hry

8:45 - 9:15   Dopolední svačinka

9:15 - 10:15  Ranní kruh, tematicky zaměřené aktivity

10:15 - 11:45  Pobyt venku (procházky, hřiště aj.)

11:45 - 12:15   Oběd viz Jídelníček

12:15 - 15:00  Odpolední klid a spontánní probouzení dětí.

15:00 - 15:30 Odpolední svačinka

15:30 - 17:30  Odpolední hry dle přání dětí. Postupné odchody.


Program dne je vždy přizpůsoben rozpoložení dětí, plánovaným výletům a akcím . Příchody a odchody dětí v průběhu celého dne řešíme individuálně, dle potřeb rodičů.Kde nás najdete?

Stanice metra B - Hloubětín                           Stanice Lehovec - tram. 16, 25, 92, 94, 396

ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68./0.0./0.0/17_045/0000853

Investiční prioritou je omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Realizace projektu přispěje k sociální soudružnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Zároveň v rámci intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem jim bude dodán vyšší pocit jistoty v komunikaci s vrstevníky a pedagogy. V rámci projektu jsme schopni podpořit 50% dětí školy a jejich rodičů. To vše právě za podpory "Dvojjazyčného asistenta" a "Intenzivních kurzů ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.